Opleiding tot verkeersregelaar

de grootste opleider in oost Nederland
________________

Verkeersregelaar

Om ingezet te kunnen worden als verkeersregelaar, is het noodzakelijk om hiervoor zowel theoretisch als praktisch opgeleid te zijn. Het theoriedeel en het praktijkdeel worden afgesloten met een examen. Voor de inzet als verkeersregelaar is het noodzakelijk dat de deelnemer voor beide examens geslaagd is.

Overink Verkeer is bevoegd zelfstandig opleidingen te verzorgen en examens af te nemen voor de opleiding verkeersregelaar. In deze opleiding wordt een theoretische en een praktische onderbouwing gegeven. Na het slagen voor de examens is de deelnemer inzetbaar als verkeersregelaar met een landelijke aanstelling.

Inhoud van de opleiding
Tijdens de training wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
• aansprakelijkheid;
• eigen veiligheid en de veiligheid van weggebruiker;
• inzicht in verkeersgedrag;
• kennis van stopafstanden;
• Reglement verkeersregels en verkeerstekens;
• Wegenverkeerswet.

Het praktijkexamen wordt afgenomen door een examinator en een gedelegeerde namens de politie. Maximaal aantal deelnemers: 8 (er mogen maar 8 mensen tegelijkertijd examen doen)

Duur van de opleiding
1 ochtend theorieles en examen
3 dagen praktijkles en examen

 

Incident management

Incident Management wordt met name ingezet bij calamiteiten en heeft als doel om met maatregelen ervoor te zorgen dat en weg zo snel mogelijk weer vrij is, zo dat de verschillende hulpdiensten op een veilige manier het werk kunnen uitvoeren.

De opleiding is met name gericht op het creëren van een veilige werkplek, alvorens er wordt overgegaan tot de daadwerkelijke hulpverlening. Eigen veiligheid eerst is namelijk prioriteit 1.

Deze opleiding wordt voornamelijk gegeven voor overheden zoals Provincie, Rijkswaterstaat. Maar ook voor bedrijven in de verkeerstechniek, verkeersregelaars en bergingsbedrijven.

 

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie?
Adres : M.H. Tromplaan 9 | 7511 JJ Enschede

[]
1 Step 1
Voornaamyour full name
Achternaamyour full name
Telefoonnummeryour full name
Berichtmore details
0 /
Previous
Next

Voor de inzet van verkeersregelaars bij evenementen neem eens contact met ons op U bereikt ons via telefoonnummer:
053 – 30 200 10.