Sociaal ondernemerschap

In ieders belang!
________________

Overink Verkeer BV is voornemens om het keurmerk Werkpakt te behalen. Gemeente Enschede verstrekt het Werkpakt keurmerk aan werkgevers die, samen met de gemeente en andere partners, aantoonbaar bijdragen aan duurzame oplossingen voor werkzoekenden en daarbij optreden als ambassadeur en betrokken partner. Gekeken wordt naar onderstaande criteria:

Ambassadeursrol: het netwerk actief inzetten of beschikbaar stellen aan gemeente, optreden als positieve referent, etc.
Betrokkenheid: actief deelnemen aan banenmarkten, ronde tafels, werkbezoeken voor werkzoekenden organiseren, etc.
Capaciteit: geplaatste kandidaten uit de doelgroep (Wwb, SW, WW), in principe minimaal 5% van de formatie.

Als Overink Verkeer hebben wij ruim 30% van onze medewerkers middels de samenwerking met het werkplein Twente aan het werk kunnen helpen, daarmee toont Overink Verkeer aan dat zij het belang van sociaal ondernemen inziet en dat graag als ambassadeur naar buiten uitdraagt.

Voor meer informatie: www.werkpakt.enschede.nl